En resa genom 2014 Medarbetare i fält Årsredovisning
UKRAINA /
Konflikten i Ukraina böljade upp och ner under året. För befolkningen på båda sidor fronten ledde den till stora umbäranden och akut brist på sjukvård.
Sedan maj 2014 har Läkare Utan Gränser stöttat cirka 70 vårdinrättningar på båda sidor frontlinjen i regionerna Donetsk, Luhansk och Dnepropetrovsk med medicinskt material, tillräckligt för att behandla mer än 15 000 sårade patienter, 1 600 gravida kvinnor och 4 000 patienter med kroniska sjukdomar.

Flera mobila kliniker finns nu också på plats i städer utanför Donetsk och i Syvatagorsk. Vi fortsätter även vårt projekt med behandling av läkemedelsresistent tuberkulos inom kriminalvårdssystemet i Donetsk som har pågått sedan 2011.
Ett hus i Mykolayivka har träffats av en granat. Våldet i delar av Ukraina slår hårt mot befolkningen och många har tvingats överge sina hem. I grupp- och individuella samtal ger våra psykologer stöd till drabbade.
Läkare Utan Gränser bistår sjukhuset i Artemovsk med mediciner och annat material. Intensiva strider i närbelägna Debaltsevo har lett till många skadade och det här sjukhuset är det enda i trakten som är i bruk. Övriga är antingen förstörda eller också har personalen flytt.
Irina Savchuk och hennes fyra barn är internflyktingar i Konstantinovka. Centret där de bor är inrymt i en byggnad som ännu inte färdigställts. Men för Irina och hennes familj har centret inneburit säkerhet. Läkare Utan Gränsers psykolog Elena Bogatskaya har stödsamtal med både barn och vuxna.
”Vi pratar med människor som har förlorat sina hus, sina släktingar, eller som har fått en kroppsdel amputerad som ett resultat av explosioner. De är rädda, livrädda”, berättar Läkare Utan Gränsers psykolog Elena Bogatskaya.
Ukraina / humanitär kris på båda sidor fronten
Det finns läkare men inga mediciner, sjukhus men inga fungerande apparater. För en stor del av befolkningen i de konfliktdrabbade delarna av östra Ukraina har kriget lett till en akut brist på tillgång till vård.

D

oktor Yuri Orlov gör en lista över vilka patienter som är hemma och sängliggande och behöver hembesök. Han arbetar vid en mobil sjukvårdsklinik i Novostroika, en liten kolgruveby i den konfliktdrabbade Donetskprovinsen i östra Ukraina. Kliniken är en av många som får stöd av Läkare Utan Gränser.

– Det största problemet bland mina patienter är högt blodtryck. På bara ett år har vi fått 30 procent fler komplikationer till följd av det, säger Yuri Orlov och skakar på huvudet.

Bilen han färdas i är hans egen. Den som kliniken ägde förstördes av splitter under ett anfall. Bensinen betalar han ur egen ficka. Inga löner har betalats ut sedan sommaren. Då upphörde också medicinleveranserna från staten till den lilla kliniken som ligger i en del av Donetsk som hålls av proryska rebeller.

Det psykiatriska sjukhuset i Semenovka i Donetskregionen användes som bas av en av de stridande parterna och blev totalt förstört i en flygattack.
Den konflikt som pågått under året i den här delen av Ukraina har lett till mycket allvarliga konsekvenser för människor på båda sidor frontlinjen. Inte för att det saknas läkare. Precis som Yuri Orlov i byn Novostroika har sjukvårdsanställda i stor utsträckning stannat kvar på sina jobb, trots betydande risker och uteblivna löner. Problemet har istället varit en skriande brist på medicin och utrustning. Många av de sedvanliga läkemedelsleveranserna har strypts och sjukhusutrustning har förstörts under raketanfall.

– Den här konflikten har varit annorlunda på det sättet, säger Dan Sermand, före detta generalsekreterare för Läkare Utan Gränser i Sverige och akutsamordnare i Ukraina i september.

– Det finns medicinsk personal. Men de skadade sjukhusen saknar el, rinnande vatten, mediciner och fungerande utrustning. Därför har mycket av vårt arbete gått ut på att förse vården med läkemedel och material.

Totalt 70 vårdinrättningar i östra Ukraina har tagit emot leveranser från Läkare Utan Gränser under året, på båda sidor frontlinjen. Material för kirurgi som vi har distribuerat har gjort det möjligt för sjukhuspersonal att behandla över 13 000 krigsskadade. Vi har också bistått med mediciner mot kroniska tillstånd som förhöjt blodtryck, diabetes, astma och hjärtsjukdomar – tillstånd som kan bli direkt livsfarliga om behandling uteblir.

Läkare Utan Gränser har också försett flyktingar med enkla men nödvändiga ting som tvål, tandvårdsprodukter, handdukar och filtar. Hundratusentals invånare i Ukraina uppskattades vid 2014 års slut vara på flykt inom sitt eget land, berättar Dan Sermand.

– Den här konflikten blossade upp så snabbt och människor har knappt fått någonting med sig i flykten. De kanske tog med sig en resväska bara, i tron att de skulle kunna återvända hem efter någon vecka. Istället har de blivit fast i veckor eller månader utanför de hårdast drabbade provinserna Luhansk och Donetsk.

För att bistå civilbefolkningen har vi också på flera orter i Ukraina satt in samtalsstöd, enskilt och i grupp, för människor som lider av krigsrelaterade psykiska besvär.  Vi har även medverkat till att vidareutbilda ukrainska psykologer, socialarbete och vårdpersonal i syfte att hjälpa dem att själva slippa kollapsa och stressas sönder på grund av krigssituationen och den stora arbetsbördan.

– Känslan av förlust är närmast akut hos vissa som har förlorat hem, jobb och familj, säger Dan Sermand.

SJUKVÅRD I
SKOTTLINJEN